Newsletter

2021 - Vol. 27

There are 20 products.
2021 - Vol. 27

Subcategories

 • No. 3

  Contents; 2021; Vol. 27, No. 3

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE
  Płusa T. 107
  Warianty SARS-CoV-2 a skuteczność stosowanych szczepionek
  Variants of SARS-CoV-2 and the effectiveness of the vaccines used
  Nowakowska I, Rogula S. 112
  Thromboembolic complications in the course of COVID-19
  Powikłania zakrzepowo-zatorowe w przebiegu COVID-19
  Peszke J, Szymański J 118
  Następstwa zakażenia SARS-CoV-2 – mechanizmy ich wyzwalania i przeciwdziałanie
  Consequences of SARS-CoV-2 infection – mechanisms of their triggering and prevention
  Kozińska U, Gras-Ozimek J, Karamon K, Wieczorek K, Oleszczuk R, Kozińska I, Kozińska A. 124
  Nasilenie lęku przed szczepieniem oraz najważniejsze powody szczepienia się przeciwko SARS-CoV-2 w populacji polskiej
  The intensity of vaccination anxiety and main reasons for vaccination against SARS-CoV-2 in the Polish population
  Szymczak Z, Dudek J, Burczy M, Krawczyk J, Michalski P. 132
  Współczesne uwarunkowania patogenetyczne choroby zwyrodnieniowej stawów
  Contemporary pathogenetic conditions of osteoarthritis
  Rybarczyk M, Baranowska A, Baranowski P. 137
  Starzejący się organizm a nowotwory i zmiany zapalne odcinka szyjnego kręgosłupa
  Ageing-related changes of skeletal muscle system and neoplasm tumors and inflammation changes of cervical spine

 • No. 2

  Contents, 2021; Vol. 27, No. 2

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE
  Płusa T. 57
  Szczepienia przeciw SARS-CoV-2
  Vaccinations against SARS-CoV-2

  Bereza D, Skibińska D, Sokołowska K, Szwed A, Gomułka K. 63
  Adverse reactions to SARS-CoV-2 vaccines used in Europe
  Niepożądane odczyny poszczepienne szczepionek przeciw SARS-CoV-2 używanych w Europie

  Płusa T, Baranowski P. 70
  Tlenoterapia w niewydolności oddechowej
  Oxygen therapy in respiratory failure

  Bereza D, Cuprian D, Dżugaj N, Łątka F, Sokołowska K, Gomułka K. 77
  Asthma and gastroesophageal reflux disease – coexistence, pathophysiology and diagnostic difficulties
  Astma i choroba refluksowa przełyku – współwystępowanie, patofizjologia i trudności diagnostyczne

  Wiśniewska K, Okręglicka K, Nitsch-Osuch A. 81
  Wpływ spożycia wody i napojów słodzonych cukrem na masę ciała
  Effect of water consumption and sugar-sweetened beverages on body weight

  Wysocka M, Kozłowska A, Nitsch-Osuch A. 88
  Zachowania żywieniowe u pracowników zmianowych w świetle aktualnych doniesień
  Eating habits among shift workers in latest reports

  Retmański A. 95
  Rola powięzi piersiowo-lędźwiowej w bólach kręgosłupa
  The role of thoracolumbar fascia in back pain

 • No. 1

  Contents; 2021; Vol. 27, No. 1

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE
  Płusa T. 7
  Zasady postępowania po COVID-19
  Rules of conduct after COVID-19
  Baranowski P, Baranowska A, Białowąs W, Rybarczyk M, Płusa T. 13
  Spinal cord injuries
  Uszkodzenie rdzenia kręgowego
  Retmański A, Baranowska J. 18
  Intervertebral disc injuries
  Uszkodzenia krążka międzykręgowego kręgosłupa
  Szymczak Z, Płusa T, Krawczyk J, Michalski P, Dudek J, Baranowska A.22
  Endoprotezy stawu biodrowego wczoraj i dzisiaj
  Hip joint replacement yesterday and today
  Szypłowska M, Kuś A, Piecewicz-Szczęsna H. 31
  The use of mind and body practices in integrative oncology
  Zastosowanie praktyk angażujących ciało i umysł w onkologii integracyjnej

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE

  Okręglicka K, Świtakowska A, Wiśniewska K, Nitsch-Osuch A. 40
  Body composition and hydration level in high-performance athletes
  Skład ciała ze szczególnym uwzględnieniem stanu nawodnienia u wyczynowych sportowców
  wybranych dyscyplin

  CASE REPORT / OPIS PRZYPADKU

  Matuszewski P, Wydra T, Dąbrowski P. 48
  Symptoms of K-wire migration into the cervical spine after clavicle fracture – a case report
  Objawy migracji drutu K do kręgosłupa szyjnego po zespoleniu złamania obojczyka – opis przypadku


Products by page

Products by page