VOL XXIX

There are 48 products.
VOL XXIX

Subcategories

 • 171

  CONTENTS 2010, Vol. XXIX, No 171, SEPTEMBER


  EDITORIAL

  Mysiak A., Kobusiak-Prokopowicz M., Kucharski T., Kleczyk R.: Neurohormonal effects following treatment with dopamine. More advantages or disadvantages? 149

  ORIGINAL AND CLINICAL PAPERS

  Lelakowski J., Tomala I., Rydlewska A., Majewski J., Kuniewicz M., Małecka B.: Comparison of treatment effectiveness of implantable cardioverter defibrillator in patients undergoing defibrillation threshold testing at the time of implantation versus no defibrillation threshold testing 153
  Szyca R., Zimmermann A., Leksowski K.: Influence of low-molecular-weight heparin on the life quality of patients after intravascular medical procedures in comparison to patients who were treated with oral anticoagulants 157
  Gruszczyński P., Ozorowski T.: Diagnostic significance of tuberculin skin test in BCG vaccinated population 162
  Pietras T., Witusik A., Panek M., Gałecki P., Szemraj J., Górski P.: Anxiety, depression and polymorphism of the gene encoding superoxide dismutase in patients with chronic obstructive pulmonary disease 165
  Kohut M., Hartleb M., Hartleb T.: Significance of serum concentrations of pro- and anti-inflammatory cytokines in identification of patients with Crohn’s disease 169
  Pietrzak-Nowacka M., Giedrys-Kalemba S., Safranow K., Szymaniak L., Nowosiad M., Korzonek M., Sulikowski T., Ciechanowski K.: Is autosomal dominant polycystic kidney disease associated with asymptomatic bacteriuria? 173
  Chełchowska M., Ambroszkiewicz J., Klemarczyk W., Gajewska J., Ołtarzewski M., Laskowska-Klita T.: Influence of vegetarian diet on serum values of homocysteine and total antioxidant status in children 177
  Baltaziak M., Kosztyła-Hojna B., Moskal D., Falkowski D.: Morphological conditions of dysphonia in patients with vocal folds edema 181
  Kosztyła-Hojna B., Moskal D., Kasperuk J., Falkowski D., Rutkowski R.: Assessment of speech and linguistic disorders in patients with cochlear implant – preliminary results 187
  Foczpańska-Setta A., Split M., Split W.: Radiological evaluation of elongated styloid process 194

  CASE REPORTS

  Bartela E., Prech M., Janus M., Kutrowska A., Pyda M., Szymak-Pawełczyk B., Jeremicz I.: Transient left ventricular dysfunction syndrome or an aborted myocardial infarction? Analysis of six cases 198

  REVIEW PAPERS

  Pituch-Noworolska A., Błaut-Szlósarczyk A., Zwonarz K.: The use of human immunoglobulins – adverse reactions 202
  Jagielski T., Augustynowicz-Kopeć E., Zwolska Z.: Genotyping of Mycobacterium tuberculosis. An overview of the major research techniques (part I) 206
  Jagielski T., Augustynowicz-Kopeć E., Zwolska Z.: Genotyping of Mycobacterium tuberculosis. An overview of the major research techniques (part II) 212
  Korzętkowska K.J., Polityńska B., Grajdziadek M., Gryczewska A., Kochanowicz J., Mariak Z.: Rehabilitation of patients following subarachnoid haemorrhage as a result of ruptured intracranial aneurysms 217

 • 170

  CONTENTS 2010, Vol. XXIX, No 170, SEPTEMBER

  EDITORIAL
  Witkiewicz W., Czyżewska-Buczyńska A., Bałasz S., Gnus J.J.: The role of osteopontin in cardiovascular diseases ... 79

  ORIGINAL AND CLINICAL PAPERS

  Lelakowski J., Rydlewska A., Tomala I., Majewski J., Małecka B., Kuniewicz M.:
  Return of sinus rhythm in permanent atrial fibrillation patients at the time of the testing defibrillation during cardioverter-defibrillator implantation 84
  Taranta-Janusz K., Zoch-Zwierz W., Wasilewska A, Tenderenda E., Korzeniecka-Kozerska A.:
  Serum and urinary concentration of selected metalloproteinases and their tissue inhibitors in children with vesicoureteral reflux 88
  Maciejewska-Jeske M., Szczęsna A., Męczekalski B.:
  Serum C-peptide concentration in overweight and obese women with polycystic ovary syndrome 93
  Talarowska M., Ostrycharczyk K., Florkowski A., Jurczyk A.P., Gałecki P.:
  The risk of death following the consumption of ethanol based on forensic research material 100

  RECOMMENDATIONS

  Polish Hepatitis B Virus Expert Group: Juszczyk J., Boroń-Kaczmarska A., Cianciara J., Flisiak R., Gładysz A., Halota W., Kryczka W., Małkowski P., Pawłowska M., Simon K.:
  Antiviral treatment of chronic B hepatitis; 2010 – therapeutic recommendations 103

  CASE REPORTS

  Łęczycka A., Fiszer U., Krzymiński T., Kosmala J., Kosińska-Szot A.:
  The case of arteriovenous malformation in midbrain in patient with vision disorders 107
  Borucka B., Runowski D., Safranow K., Olszewska M., Jakubowska K., Chlubek D.:
  Xanthinuria type I as the cause of nephrolithiasis in 17-years old girl 111
  Zajkowska J.M., Kułakowska A., Tarasiuk J., Pancewicz S.A., Drozdowski W.:
  Peripheral neuropathies in Lyme borreliosis 115

  REVIEW PAPERS

  Bogusławska D.M., Machnicka B., Sikorski A.F.:
  Hereditary stomatocytoses – diagnostic problems and their molecular basis 119
  Ławniczak M., Raszeja-Wyszomirska J., Starzyńska T.:
  Wilson’s disease 125
  Partyka R., Sandelewski A., Łobejko I., Kocot J., Jałowiecki P., Kokocińska D.:
  Usefulness of evaluation of soluble fragment cytokeratin 18, carcinoembryonic antigen and gastrointestinal carcinoma-associated antigen in diagnostic of patients with colorectal cancer 128
  Kardynał A., Rudnicka L.:
  Rituximab in systemic lupus erythematosus. Part I. Theoretical basis 131
  Kardynał A., Rudnicka L.:
  Rituximab in systemic lupus erythematosus. Part II: Review of clinical experience 135
  Lesiak A., Sysa-Jędrzejowska A., Narbutt J.:
  The role of sonic hedgehog pathway in skin carcinogenesis 141

 • 169

  SPIS TREŚCI 2010, Tom XXIX, Nr 169, LIPIEC
  CONTENTS 2010, Vol. XXIX, No 169, JULY

  EDITORIAL
  Cieślewicz A.R., Jabłecka A.:
  Podłoże genetyczne chorób serca 5
  Genetic base of heart diseases 5

  ORIGINAL AND CLINICAL PAPERS

  Siatkowska H., Jastrzębski D., Kozielski J.:
  Palenie papierosów a objawy kliniczne, czynność układu oddechowego i choroby towarzyszące 8
  Smoking and clinical manifestation, lung function impairment, resultingcomorbidities 8
  Krawczuk-Rybak M., Kuźmicz M., Mroczko B., Szmitkowski M.:
  Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej MMP-2 i MMP-9 oraz tkankowe inhibitory TIMP-1 i TIMP-2 w osoczu dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną 14
  Plasma matrix metalloproteinases MMP-2 and MMP-9 and tissue inhibitors TIMP-1 and TIMP-2 in children treated for acute lymphoblastic leukemia 14
  Ambroszkiewicz J., Gajewska J., Klepacka T., Chełchowska M., Laskowska-Klita T., Woźniak W.:
  Analiza stężenia biochemicznych markerów obrotu kostnego u chorych na mięsaka kościopochodnego z korzystnym i niekorzystnym rokowaniem 19
  A comparison of serum concentrations of biochemical bone turnover markers in patients with osteosarcoma with good and poor prognosis 19
  Sowiński T., Syczewska M., Kwiatkowski K., Kalinowska M.:
  Charakterystyka chodu chorych na nawracające boczne zwichnięcie rzepki 27
  Characteristic of the patients’ gait with recurrent lateral patella dislocation 27
  Sowiński T., Syczewska M., Kwiatkowski K., Kalinowska M.:
  Zmiany stereotypu chodu chorych na nawracające boczne zwichnięcie rzepki po osteotomii guzowatości kości piszczelowej zmodyfikowanym sposobem Elmsllie-Trillata 30
  Changes in gait pattern in patients with recurrent patella dislocations after tibial tuberosity transfer by modified Elmsllie-Trillat procedure 30
  Szpilewska M., Szubert S., Florkowski A., Wierzbiński P., Strombek-Milczarek M.:
  Płeć psychologiczna osób hospitalizowanych psychiatrycznie z próbą samobójczą w wywiadzie 33
  Gender psychological of psychiatrically hospitalized persons with a history of suicide attempt 33

  ECONOMY IN HEALTH PROTECTION

  Jahnz-Różyk K.:
  Koszty leczenia zakażeń spowodowanych wirusami oddechowymi oraz zapaleń płuc w populacji osób starszych w Polsce 37
  Health economic impact of viral respiratory infections and pneumonia diseases on the elderly population in Poland 37

  CASE REPORTS

  Lelakowski J., Majewski J., Ząbek A., Małecka B., Kuniewicz M., Kafara M.:
  akrzepica żylna jako problem kliniczny po wszczepieniu rozrusznika serca – opis przypadku 41
  Venous thrombosis as a clinical problem after pacemaker implantation – case report 41
  Iwańczak B., Mowszet K., Iwańczak F.:
  Zaburzenia karmienia, zespół ALTE, zespół Sandifera oraz choroba refluksowa przełyku w przebiegu nadwrażliwości pokarmowej u ośmiomiesięcznego niemowlęcia 44
  Feeding disorders, ALTE syndrome, Sandifer syndrome and gastroesophageal reflux disease in the course of food hypersensitivity in 8-month old infant 44

  REVIEW PAPERS

  Kostrzak A., Męczekalski B.:
  Makroprolaktynemia 47
  Macroprolactinaemia 47
  Kieszek R., Wszoła M., Domagała P., Chmura A.:
  Aktualne trendy w leczeniu przepukliny pooperacyjnej po przeszczepieniu nerki 50
  Current trends in the treatment of incisional hernia in patients after kidney transplantation 50
  Mojsak M.N., Rogowski F.:
  Użyteczność nikotynamidu w radiojodoterapii chorych z wolem nadczynnym oraz dużym wolem normoczynnym 54
  The usefulness of nicotinamide in radioiodine therapy in patients with toxic and nontoxic large goitres 54
  Katulski K., Męczekalski B.:
  Historia naturalna zespołu policystycznych jajników 58
  Natural history of polycyclic ovary syndrome 58
  Wylęgała E., Mańkowski W., Piłat J., Teper S., Skupień-Mańkowska H.:
  Cukrzycowy obrzęk plamki – nowoczesna diagnostyka i leczenie 61
  Diabetic macular edema – modern diagnostics and treatment 61
  Gałecki P., Florkowski A.:
  Skuteczność trazodonu w terapii dysfunkcji seksualnych 66
  Effectiveness of trazodone in the treatment of sexual dysfunctions 66
  Talarowska M., Florkowski A., Mossakowska J., Gałecki P.:
  Zespół dziecka potrząsanego jako rodzaj przemocy domowej 70
  The shaken baby syndrome as a kind of domestic abuse 70
   


Products by page

Products by page