Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLIV/260: 082-085 Maximize

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLIV/260: 082-085

Title: Ryzyko występowania zakażeń okołooperacyjnych po zabiegach ortopedycznych 

Authors: Baranowski P, Płusa T, Baranowska A. 

More details

09/260

40,00 zł

Ryzyko występowania zakażeń okołooperacyjnych po zabiegach ortopedycznych

Baranowski P1, Płusa T1,2, Baranowska A1.

1Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” sp. z o.o., Konstancin- Jeziorna; 2Wydział Medyczny Uczeni Łazarskiego w Warszawie

Zakażenia okołooperacyjne po zabiegach ortopedycznych stanowią powikłania, które wydłużają proces leczenia i rehabilitacji chorych. Wieloczynnikowy mechanizm ich powstawania został już zdefiniowany, co umożliwia skuteczne kontrolowanie zagrożenia. Obok wprowadzania coraz bezpieczniejszych technik operacyjnych, ścisłego nadzoru epidemicznego i akceptowalnych przez organizm wszczepianych materiałów stosowana jest szeroko profilaktyczna antybiotykoterapia okołooperacyjna. Efekty tego działania są wykazywane w dostępnych analizach klinicznych, które wskazują na zmniejszanie się skali zagrożenia. Przy stosowaniu antybiotyków należy zwrócić uwagę na ich spektrum działania i zdolność penetracji do miejsca toczącego się procesu zapalnego. Na podstawie tych parametrów należy ustalić dawkę, czas i drogę podania, aby profilaktyka była w pełni skuteczna.

Słowa kluczowe: zabieg ortopedyczny, antybiotykoterapia okołooperacyjna, zapobieganie

Pol Merkur Lekarski, 2018; XLIV (260); 82–85