Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2020, XLVIII/287: 312-317 Maximize

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2020, XLVIII/287: 312-317

Title: Zmiany w hemodynamice mózgowej u bokserów z powtarzającym się urazowym uszkodzeniem mózgu 

Authors: Muravskiy A, Polischuk M, Udekwu D, Vyval M. 

More details

04/287

40,00 zł

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN ENGLISH.

Zmiany w hemodynamice mózgowej u bokserów z powtarzającym się urazowym uszkodzeniem mózgu

Muravskiy A, Polischuk M, Udekwu D, Vyval M.

Katedra Neurochirurgii, Narodowa Akademia Medyczna Kształcenia Podyplomowego Shupyk, Kijów, Ukraina

Obecnie nie ma wystarczających badań i analiz zmian w hemodynamice mózgu bokserów, którzy doznali wielokrotnego pourazowego uszkodzenia mózgu (TBI – traumatic brain injury). Aby zidentyfikować takie zmiany, najbardziej pouczające jest badanie przepływu krwi w naczyniach szyi i głowy za pomocą ultrasonograficznego skanowania dupleksowego głównych naczyń szyi i przezczaszkowego skanowania dupleksowego.
Celem badania
było zbadanie zmian w hemodynamice mózgowej u bokserów z powtarzającym się TBI.
Materiał i metody
. Badanie przepływu krwi w naczyniach szyi i głowy przeprowadzono u 156 bokserów amatorów w wieku od 16 do 42 lat, którzy mieli w przeszłości powtarzające się TBI. W grupie kontrolnej przebadano 30 zdrowych w podobnym wieku. Badanych analizowano stosowanie do płci i liczby przeprowadzonych walk. Uzyskane wyniki były analizowane statystycznie.
Wyniki
. Bokserzy, którzy mieli w przeszłości powtarzane TBI, mają zaburzenia hemodynamiczne. Charakteryzują się one zwiększeniem prędkości przepływu krwi w naczyniach pozaczaszkowych basenu szyjnego i zmniejszeniem prędkości przepływu krwi w naczyniach basenu kręgowo-podstawnego ze zmianą oporu naczyniowego. W przypadku naczyń śródczaszkowej części tętnicy szyjnej typowe było zmniejszenie prędkości przepływu krwi bez zmian wskaźników oporu naczyniowego. Zaburzenia żylnego krążenia mózgowego odnotowano u większości bokserów, co objawiało się zwiększeniem wskaźników prędkości w wewnętrznej żyle szyjnej i żyłach Rosenthala.
Wnioski
. Badanie cech hemodynamiki mózgu u bokserów z powtarzającym się TBI pozwala im przewidzieć ich aktywność konkurencyjną, prawidłowo wybrać odpowiednią terapię i zalecenia reżimu sportowego, aby zapobiec potencjalnym długoterminowym konsekwencjom urazu.

Słowa kluczowe: urazowe uszkodzenie mózgu, bokser, hemodynamika mózgowa

Pol Merkur Lekarski, 2020; XLVIII (287); 312–317