Newsletter

International Review of Medical Practice, 2021, XXVII/1: 018-021 Maximize

International Review of Medical Practice, 2021, XXVII/1: 018-021

Title: Uszkodzenia krążka międzykręgowego kręgosłupa 

Authors: Retmański A, Baranowska J 

Version: FULL ARTICLE IN ENGLISH

More details

03-01-2021

0,00 zł

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN ENGLISH.

Uszkodzenia krążka międzykręgowego kręgosłupa

Retmański A1, Baranowska J2.

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER, Konstancin-Jeziorna; 1Oddział Rehabilitacji Dziennej; 2Oddział Neuroortopedii

International Review of Medical Practice, 2021; Vol. 27, No. 1, 018

Dysfunkcja krążka międzykręgowego kręgosłupa jest bardzo częstym schorzeniem, które zaczyna dotykać coraz młodsze osoby. Bezpośrednią przyczyną choroby dyskowej są zmiany zwyrodnieniowe oraz przepuklina jądra miażdżystego, które pojawiają się najczęściej na skutek przeciążenia, bądź związane są z fizjologicznym procesem starzenia się. Schorzenie to charakteryzuje się bólem w okolicy lędźwiowo-krzyżowej z często występującym promieniowaniem bólu wzdłuż kończyny, na przebiegu podrażnionego nerwu. Przepuklina krążka jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do bólu krzyża i dotyka około 9% wszystkich ludzi na całym świecie, co wiąże się z dużym obciążeniem ekonomicznym i tendencją do wzrostu wraz ze starzeniem się populacji. Nie zawsze jednak stopień przepukliny i degeneracji dysku są powiązane z dolegliwościami bólowymi, często nie dając żadnych objawów. Diagnozując chorego należy kierować się nie tylko badaniami obrazowymi ale również klinicznymi objawami, aby proces terapeutyczny przebiegał sprawnie i w pełni odzwierciedlał wewnętrzny stan uszkodzonej struktury.

Słowa kluczowe: przepuklina krążka międzykręgowego, dyskopatia