Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2019, XLVII/277 Maximize

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2019, XLVII/277

PEŁNE WYDANIE - POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI 2019, TOM XLVII, NR 277, LIPIEC
FULL ISSUE - POLISH MEDICAL JOURNAL 2019, VOL XLVII, NO 277, JULY

More details

277

380,00 zł

SPIS TREŚCI 2019, Tom XLVII, Nr 277, LIPIEC
CONTENTS 2019, VOL XLVII, No. 277, JULY


PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

Gołębiak I, Nitsch-Osuch A. 5
Wykonawstwo szczepień przeciw grypie u personelu pielęgniarskiego w Polsce
Influenza vaccine coverage rates in Polish nurses
Pliszkiewicz M, Pliszkiewicz M, Brzuchalski MA, Siekierski BP. 14
Wyniki radykalnego zachowawczego leczenia operacyjnego endometriozy u chorych z niepłodnością
Fertility outcomes following radical conservative laparoscopic endometriosis surgery in infertile patients

OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

Elikowski W, Małek-Elikowska M, Greberska W, Fertała N, Zawodna M, Marchlewska J, Dudziak J. 19
Severe transient left ventricular dysfunction in a patient with Legionella pneumophila pneumonia
Ciężka przemijająca dysfunkcja lewej komory u chorej z zapaleniem płuc o etiologii Legionella pneumophila
Kardas G, Daszyńska-Kardas A, Cieślińska M, Bartoszek A, Kuna P, Panek M. 25
Diagnostic challenges in interstitial lung diseases using the example of microscopic usual interstitial pneumonia image in a patient with the clinical hypothesis of idiopathic pulmonary fibrosis – a case report
Trudności diagnostyczne w chorobach śródmiąższowych płuc na przykładzie wystąpienia mikroskopowego obrazu zwykłego śródmiąższowego zapalenia płuc u chorej z klinicznym podejrzeniem idiopatycznego włóknienia płuc
Baranowski P, Baranowska A, Baranowska J, Konieczny R. 28
Intradural disc herniation – report of two cases
Wewnątrzoponowe przepukliny krążka międzykręgowego – opis dwóch przypadków

PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

Okręglicka K, Skwierczyńska Ż, Wiśniewska K, Kozłowska A, Jagielska A, Nitsch-Osuch A 31
Uwarunkowania patogenetyczne leczenia zakażeń wywołanych przez antybiotyko-oporne szczepy Klebsiella pneumoniae
Pathogenetic conditions of treatment of infections caused by antibiotic-resistant strains Klebsiella pneumoniae
Okręglicka K, Skwierczyńska Ż, Wiśniewska K, Kozłowska A, Jagielska A, Nitsch-Osuch A. 35
Wpływ wybranych witamin, składników mineralnych i przeciwutleniaczy na związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej
The effect of selected vitamins, minarals and antioxidants on age-related macular degeneration