SPIS TREŚCI , Tom XLIV, Nr 259, STYCZEŃ/ CONTENTS , Vol. XLIV, No. 259, JANUARY

Dostęp do całego wydania miesięcznika
Full access to journal text
Dostęp po adresie IP/
IP based access

Dostęp użytkownik/hasło
User/Password based access


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp / access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
005-009

Title: Inhibitors of cyclin-dependent kinases (CDK) – a new group of medicines in therapy of advanced breast cancer 

Author: Sarosiek T.

Tytuł: Inhibitory kinaz zależnych od cyklin (CDK) – nowa grupa leków w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu sutkowego 

Autor: Sarosiek T. 

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
010-014

Title: Type and frequency of cardiac symptoms in patients with pulmonary sarcoidosis 

Authors: Błaut-Jurkowska J, Kaźnica-Wiatr M, Żygadło A, Lenart-Migalska A, Knap K, Tomkiewicz-Pająk L, Podolec P, Olszowska M. 

Tytuł: Rodzaj i częstość występowania objawów kardiologicznych u chorych na sarkoidozę płuc 

Autorzy: Błaut-Jurkowska J, Kaźnica-Wiatr M, Żygadło A, Lenart-Migalska A, Knap K, Tomkiewicz-Pająk L, Podolec P, Olszowska M. 

015-018

Title: Thyroid dysfunction in patients with small intestinal bacterial overgrowth 

Authors: Konrad P, Chojnacki J, Kaczka A, Pawłowicz M, Rudnicki C, Chojnacki C. 

Tytuł: Ocena czynności tarczycy u osób z zespołem przerostu bakteryjnego jelita cienkiego 

Autorzy: Konrad P, Chojnacki J, Kaczka A, Pawłowicz M, Rudnicki C, Chojnacki C. 

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
019-022

Title: Fast apixaban-related resolution of left ventricular thrombi in a patient with dilated cardiomyopathy 

Authors: Elikowski W, Małek-Elikowska M, Fertała N, Zawodna M, Kruzel K.

Tytuł: Szybkie ustąpienie skrzeplin w lewej komorze podczas leczenia apiksabanem u chorego z kardiomiopatią rozstrzeniową 

Autorzy: Elikowski W, Małek-Elikowska M, Fertała N, Zawodna M, Kruzel K.

023-025

Title: Implantable cardioverter defibrillator does not cure the heart 

Authors: Sławuta A, Boczar K, Ząbek A, Gajek J, Lelakowski J, Vijayaraman P, Małecka B.

Tytuł: Implantowany kardiowerter defibrylator nie leczy serca 

Autorzy: Sławuta A, Boczar K, Ząbek A, Gajek J, Lelakowski J, Vijayaraman P, Małecka B. 

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
026-030

Title: The impact of electronic cigarettes usage on the endothelial function and the progression of atherosclerosis 

Authors: Knura M, Dragon J, Łabuzek K, Okopień B. 

Tytuł: Wpływ używania papierosów elektronicznych na funkcje śródbłonka naczyniowego oraz rozwój miażdżycy

Autorzy: Knura M, Dragon J, Łabuzek K, Okopień B. 

031-035

Title: Celiac disease – disease of children and adults: symptoms, disease complications, risk groups and comorbidities 

Authors: Majsiak E, Cichoż-Lach H, Gubska O, Cukrowska B. 

Tytuł: Celiakia – choroba dzieci i dorosłych: objawy, powikłania, grupy ryzyka i choroby współistniejące 

Autorzy: Majsiak E, Cichoż-Lach H, Gubska O, Cukrowska B. 

036-040

Title: Fixed and temporary keratoprosthesis 

Authors: Nowak M, Nowak L, Nowak J, Chaniecki P. 

Tytuł: Keratoprotezy stałe i czasowe 

Autorzy: Nowak M, Nowak L, Nowak J, Chaniecki P.