SPIS TREŚCI , Tom XLIV, Nr 260, LUTY/ CONTENTS , Vol. XLIV, No. 260, FEBRUARY

Dostęp do całego wydania miesięcznika
Full access to journal text
Dostęp po adresie IP/
IP based access

Dostęp użytkownik/hasło
User/Password based access


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp / access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
045-048

Title: Small intestine neoplasms 

Authors: Sarosiek T, Stelmaszuk M. 

Tytuł: Nowotwory jelita cienkiego 

Autorzy: Sarosiek T, Stelmaszuk M. 

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
049-053

Title: The analysis of perioperative complications of percutaneous nephrolithotomy in the treatment of nephrolithiasis with the use of modified Clavien-Dindo classification 

Authors: Ławiński J, Jabłonowski Z. 

Tytuł: Analiza powikłań okołooperacyjnych przezskórnej nefrolitotomii w leczeniu kamicy nerkowej z zastosowaniem zmodyfikowanej klasyfikacji powikłań Clavien-Dindo 

Autorzy: Ławiński J, Jabłonowski Z. 

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
054-059

Title: Takotsubo cardiomyopathy in a young male with lung cancer and neoplastic embolization of the coronary microcirculation 

Authors: Elikowski W, Małek-Elikowska M, Łazowski S, Zawodna M, Fertała N, Bryl M. 

Tytuł: Kardiomiopatia takotsubo u młodego mężczyzny z rakiem płuca i nowotworową zatorowością mikrokrążenia wieńcowego 

Autorzy: Elikowski W, Małek-Elikowska M, Łazowski S, Zawodna M, Fertała N, Bryl M. 

060-063

Title: Duodenal adenocarcinoma – a case report 

Authors: Stelmaszuk M, Sarosiek T.

Tytuł: Gruczolakorak dwunastnicy – opis przypadku 

Autorzy: Stelmaszuk M, Sarosiek T.

064-067

Title: Abscesses in the lumbo-sacral spine area – a case report 

Authors: Baranowska A, Baranowski P, Płusa T. 

Tytuł: Ropnie w okolicy kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – opis przypadku 

Autorzy: Baranowska A, Baranowski P, Płusa T. 

068-070

Title: Application of physical therapy procedures in the treatment of chronic wounds of palm fingers – a case report

Authors: Pasek J, Cieślar G, Pietrzak M, Jagodziński L, Sieroń A. 

Tytuł: Wykorzystanie zabiegów medycyny fizykalnej w leczeniu przewlekłych ran palców dłoni – opis przypadku 

Autorzy: Pasek J, Cieślar G, Pietrzak M, Jagodziński L, Sieroń A. 

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
071-074

Title: Cardiovascular disease and trans fatty acids: legal act necessary 

Authors: Wilczek MM, Olszewski R, Krupienicz A. 

Tytuł: Choroba sercowo-naczyniowa a kwasy tłuszczowe trans: konieczna ustawa 

Autorzy: Wilczek MM, Olszewski R, Krupienicz A. 

075-081

Title: Proteflazid®: Clinical experience in children of young and preschool age – systematic review of postmarketing surveillance 

Authors: Beketova G, Grynevych O, Solomakha L, Golovnia N. 

Tytuł: Proteflazid®: próby klinicznego zażywania przez niemowlęta i dzieci w wieku przedszkolnym – przegląd systematyczny obserwacji po rejestracji w odniesieniu do skuteczności i bezpieczeństwa 

Autorzy: Beketova G, Grynevych O, Solomakha L, Golovnia N. 

082-085

Title: Ryzyko występowania zakażeń okołooperacyjnych po zabiegach ortopedycznych 

Authors: Baranowski P, Płusa T, Baranowska A. 

Tytuł: The risk of perioperative infections after orthopedic surgery 

Autorzy: Baranowski P, Płusa T, Baranowska A.