SPIS TREŚCI , Tom XLIV, Nr 262, KWIECIEŃ/ CONTENTS , Vol. XLIV, No. 262, APRIL

Dostęp do całego wydania miesięcznika
Full access to journal text
Dostęp po adresie IP/
IP based access

Dostęp użytkownik/hasło
User/Password based access


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp / access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
161-164

Title: The biological function and significance of IL-35 in the pathogenesis of atherosclerosis 

Authors: Staciwa M, Broncel M. 

Tytuł: Biologiczna funkcja IL-35 i znaczenie w patogenezie miażdżycy  

Autorzy: Staciwa M, Broncel M. 

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
165-170

Title: Copeptin in children with chronic kidney disease 

Authors: Skrzypczyk P, Okarska-Napierała M, Górska E, Stelmaszczyk- Emmel A, Pańczyk-Tomaszewska M. 

Tytuł: Kopeptyna u dzieci chorych na przewlekłą chorobę nerek 

Autorzy: Skrzypczyk P, Okarska-Napierała M, Górska E, Stelmaszczyk- Emmel A, Pańczyk-Tomaszewska M. 

171-176

Title: B-type natriuretic peptide as a marker of cardiac dysfunction in children with chronic kidney disease

Authors: Drożdż T, Kwinta P, Kordon Z, Sztefko K, Rudziński A, Zachwieja K, Miklaszewska M, Czarnecka D, Drożdż D. 

Tytuł: Peptyd natriuretyczny typu B jako marker uszkodzenia serca u dzieci z przewlekłą chorobą nerek 

Autorzy: Drożdż T, Kwinta P, Kordon Z, Sztefko K, Rudziński A, Zachwieja K, Miklaszewska M, Czarnecka D, Drożdż D. 

177-182

Title: Influence of intensity, localization and type of deposits in renal biopsy for disease symptoms and follow up in children with IgA nephropathy 

Authors: Cichoń-Kawa K, Mizerska-Wasiak M, Małdyk J, Turczyn A, Rybi- Szumińska A, Wasilewska A, Firszt-Adamczyk A, Stankiewicz R, Bieniaś B, Sikora P, Gadomska-Prokop K, Grenda R, Pańczyk- Tomaszewska M.

Tytuł: Wpływ nasilenia, lokalizacji i rodzaju złogów w biopsji nerki na objawy kliniczne i rokowanie u dzieci z nefropatią IgA 

Autorzy: 
Cichoń-Kawa K, Mizerska-Wasiak M, Małdyk J, Turczyn A, Rybi- Szumińska A, Wasilewska A, Firszt-Adamczyk A, Stankiewicz R, Bieniaś B, Sikora P, Gadomska-Prokop K, Grenda R, Pańczyk- Tomaszewska M.

183-188

Title: The clinical pattern of nephrotic syndrome in children has no effect on the concentration of soluble urokinase receptor (suPAR) in serum and urine 

Authors: Ochocińska A, Jarmużek W, Janas R

Tytuł: Odmiana kliniczna zespołu nerczycowego u dzieci nie ma wpływu na stężenie rozpuszczalnego receptora urokinazy (suPAR) w surowicy i moczu  

Autorzy: Ochocińska A, Jarmużek W, Janas R

188-191

Title: Chronic kidney disease in children up to 2 years of age – a single center data analysis 

Authors: Musiał K, Sałamacha M, Gralec S, Pers A, Jacheć Ł, Zwolińska D. 

Tytuł: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 2. roku życia – analiza danych z jednego ośrodka 

Autorzy: Musiał K, Sałamacha M, Gralec S, Pers A, Jacheć Ł, Zwolińska D. 

192-195

Title: Mycophenolate mofetil (MMF) as the first choice immunosuppressive drug in treatment of steroid-dependent nephrotic syndrome in children 

Authors: Ogarek I, Szczęsny-Choruz E, Wierzchowska-Słowiaczek E, Kwinta-Rybicka J, Stec Z, Moczulska A, Wilkosz K, Drożdż D.

Tytuł: Mykofenolan mofetilu (MMF) jako lek immunosupresyjny pierwszego wyboru w leczeniu steroidozależnego zespołu nerczycowego (SZZN) u dzieci 

Autorzy: Ogarek I, Szczęsny-Choruz E, Wierzchowska-Słowiaczek E, Kwinta-Rybicka J, Stec Z, Moczulska A, Wilkosz K, Drożdż D.

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
196-200

Title: Pyonephrosis as the first symptom of congenital hydronephrosis in a 6-year old girl 

Authors: Dudek-Warchoł T, Warchoł S, Bombiński P, Toth K, Szmigielska A, Krzemień G. 

Tytuł: Roponercze jako pierwszy objaw wrodzonego wodonercza u 6-letniej dziewczynki 

Autorzy: Dudek-Warchoł T, Warchoł S, Bombiński P, Toth K, Szmigielska A, Krzemień G. 

201-204

Title: Accessory renal artery as a cause of extreme hydronephrosis in 5-year old boy 

Authors: Krzemień G, Sołtyski J, Szmigielska A, Warchoł S, Dudek-Warchoł T, Jakimów-Kostrzewa A. 

Tytuł: Dodatkowa tętnica nerkowa przyczyną skrajnego wodonercza u 5-letniego chłopca 

Autorzy: Krzemień G, Sołtyski J, Szmigielska A, Warchoł S, Dudek-Warchoł T, Jakimów-Kostrzewa A. 

205-207

Title: Congenital megacalycosis in a girl with unilateral renal agenesis 

Authors: Szmigielska A, Krzemień G, Zacharzewska A, Dudek-Warchoł T, Warchoł S. 

Tytuł: Wrodzone kielichonercze u dziewczynki z jednostronną agenezją nerki 

Autorzy: Szmigielska A, Krzemień G, Zacharzewska A, Dudek-Warchoł T, Warchoł S. 

208-210

Title: Recurrent urolithiasis as a symptom of primary hyperparathyroidism in a 16-year-old boy 

Authors: Wojciechowska M, Bieniaś B, Sobieszczańska-Droździel A, Wieczorkiewicz-Płaza A, Beń-Skowronek I, Sikora P. 

Tytuł: Nawracająca kamica układu moczowego jako objaw pierwotnej nadczynności przytarczyc u 16-letniego chłopca 

Autorzy: Wojciechowska M, Bieniaś B, Sobieszczańska-Droździel A, Wieczorkiewicz-Płaza A, Beń-Skowronek I, Sikora P.