SPIS TREŚCI , Tom XLIV, Nr 263, MAJ/ CONTENTS , Vol. XLIV, No. 263, MAY

Dostęp do całego wydania miesięcznika
Full access to journal text
Dostęp po adresie IP/
IP based access

Dostęp użytkownik/hasło
User/Password based access


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp / access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
215-218

Title: Dementia and depressive disorders in elderly patients 

Author: Witkowska-Płusa U. 

Tytuł: Zaburzenia otępienne i depresyjne u chorych w starszym wieku 

Autor: Witkowska-Płusa U. 

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
219-222

Title: Cardiovascular risk factors in patients after coarctation of aorta repair 

Authors: Róg B, Okólska M, Sałapa K, Smaś-Suska M, Dłużniewska N, Podolec P, Tomkiewicz-Pająk L.

Tytuł: Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u chorych po leczeniu interwencyjnym koarktacji aorty

Autorzy: Róg B, Okólska M, Sałapa K, Smaś-Suska M, Dłużniewska N, Podolec P, Tomkiewicz-Pająk L.

223-226

Title: Comparison of ventilation effectiveness of the bag valve mask and the LMA Air-Q SP in nurses during simulated CPR 

Authors: Cierniak M, Maksymowicz M, Borkowska N, Gaszyński T. 

Tytuł: Porównanie skuteczności wentylacji z wykorzystaniem maski twarzowej, worka samorozprężalnego i maski LMA Air-Q SP prowadzonej przez pielęgniarki podczas symulowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

Autorzy: Cierniak M, Maksymowicz M, Borkowska N, Gaszyński T. 

227-232

Title: Twenty years long experience in the breast conserving treatment of women with preinvasive breast cancer. Evaluation of long term results and analysis of prognostic factors. 

Authors: Jodkiewicz Z, Cichocki A, Rybski S, Michalski W, Kozakiewicz B, Trzaska B, Roszkowska K, Sawicki Ł. 

Tytuł: Dwadzieścia lat doświadczeń w leczeniu oszczędzającym u kobiet chorych na przedinwazyjnego raka gruczołu piersiowego. Ocena odległych wyników i analiza czynników rokowniczych 

Autorzy: Jodkiewicz Z, Cichocki A, Rybski S, Michalski W, Kozakiewicz B, Trzaska B, Roszkowska K, Sawicki Ł. 

233-235

Title: Adrenal gangliuoneuroma – features of 10 cases in own material 

Authors: Samsel R, Cichocki A, Papierska L, Nowak K, Roszkowska-Purska K. 

Tytuł: Ganglioneuroma nadnerczy – charakterystyka 10 przypadków w materiale własnym 

Autorzy: Samsel R, Cichocki A, Papierska L, Nowak K, Roszkowska-Purska K. 

236-247

Title: Proteflazid®: treatment of herpesvirus and mixed infections. Meta-analysis of clinical trials results 

Authors: Matyash V, Grynevych O, Broun T. 

Tytuł: Proteflazid®: leczenie zakażeń opryszczkowych i mieszanych. Metaanaliza wyników badań klinicznych 

Autorzy: Matyash V, Grynevych O, Broun T. 

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
248-252

Title: Von Hippel-Lindau syndrome – a case report 

Authors: Figlus M, Kaczorowska B, Jaskólski DJ, Kępczyński Ł. 

Tytuł: Zespół von Hippel-Lindau – opis przypadku

Autorzy: Figlus M, Kaczorowska B, Jaskólski DJ, Kępczyński Ł. 

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
253-257

Title: Trastuzumab and its biosimilars 

Authors: Sarosiek T, Morawski P. 

Tytuł: Trastuzumab i leki biopodobne 

Autorzy: Sarosiek T, Morawski P. 

258-262

Title: Inadequacy of the paradigms of special education to subjects with severe and profound grade intellectual disability – the need for pragmatic realism in psychiatry and special pedagogy

Authors: Sipowicz K, Żuraw H, Witusik A, Mokros Ł, Najbert E, Pietras T. 

Tytuł: Nieadekwatność paradygmatów pedagogiki specjalnej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim – potrzeba pragmatycznego realizmu w psychiatrii i pedagogice specjalnej. 

Autorzy: Sipowicz K, Żuraw H, Witusik A, Mokros Ł, Najbert E, Pietras T.