SPIS TREŚCI , Tom XLIV, Nr 264, CZERWIEC/ CONTENTS , Vol. XLIV, No. 264, JUNE

Dostęp do całego wydania miesięcznika
Full access to journal text
Dostęp po adresie IP/
IP based access

Dostęp użytkownik/hasło
User/Password based access


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp / access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
267-271

Title: Cardiac arrhythmias and their non-pharmacological treatment in the valvular heart diseases 

Author: Lelakowski J. 

Tytuł: Zaburzenia rytmu serca i ich niefarmakologiczne leczenie w wadach zastawkowych serca  

Autor: Lelakowski J. 

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
272-275

Title: Quality of life in patients with orbitopathy – single center experience 

Authors: Charążka B, Suligowska A, Komorowski J, Siejka A. 

Tytuł: Jakość życia chorych z orbitopatią tarczycową 

Autorzy: Charążka B, Suligowska A, Komorowski J, Siejka A. 

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
276-279

Title: Apixaban in left ventricular thrombi treatment – a report of seven cases 

Authors: Elikowski W, Małek-Elikowska M, Wróblewski D, Fertała N, Zawodna M, Lachowska-Kotowska P, Skommer K.

Tytuł: Apiksaban w leczeniu skrzeplin w lewej komorze – opis siedmiu przypadków 

Autorzy: Elikowski W, Małek-Elikowska M, Wróblewski D, Fertała N, Zawodna M, Lachowska-Kotowska P, Skommer K.

280-283

Title: High risk pulmonary embolism complicated with sudden cardiac arrest and stroke – a case report 

Authors: Tarasiuk M, Kalicki B, Leoniuk A, Krysztopowicz W, Gałkin P, Wojewódzka-Żelezniakowicz M.

Tytuł: Zatorowość płucna wysokiego ryzyka powikłana nagłym zatrzymaniem krążenia i udarem mózgu – opis przypadku 

Autorzy: Tarasiuk M, Kalicki B, Leoniuk A, Krysztopowicz W, Gałkin P, Wojewódzka-Żelezniakowicz M.

284-286

Title: Clostridium difficile infection in young people – 2 case reports 

Authors: Birczyńska M, Czepiel J, Pejka K, Biesiada G, Jędrychowski M, Sobczyk-Krupiarz I, Michalak M, Garlicki A. 

Tytuł: Infekcja Clostridium difficile u młodych ludzi – 2 opisy przypadków

Autorzy: Birczyńska M, Czepiel J, Pejka K, Biesiada G, Jędrychowski M, Sobczyk-Krupiarz I, Michalak M, Garlicki A. 

287-288

Title: Assessment of visual acuity in aphakia patient after bilateral cataract removal 

Authors: Nowak M, Chaniecki P, Renke P, Szmuksta Ł, Ścisłowicz A, Taranek A, Mierzwińska A, Baćko M.

Tytuł: Ocena ostrości wzroku u chorej bezsoczewkowej po obustronnym usunięciu zaćmy wrodzonej 

Autorzy: Nowak M, Chaniecki P, Renke P, Szmuksta Ł, Ścisłowicz A, Taranek A, Mierzwińska A, Baćko M.

289-295

Title: Concomitance of depressive disorders and enduring personality change after catastrophic experience in repression victims in the years 1940-1956 

Authors: Nowakowska A, Gruszczyński W. 

Tytuł: Współwystępowanie zaburzeń depresyjnych i zespołu trwałej zmiany osobowości po katastrofach u osób represjonowanych w latach 1940-1956 

Autorzy: Nowakowska A, Gruszczyński W. 

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
296-301

Title: Polycystic ovary syndrome – current state of knowledge 

Authors: Marciniak A, Lejman-Larysz K, Nawrocka-Rutkowska J, Brodowska A, Songin D. 

Tytuł: Zespół policystycznych jajników – aktualny stan wiedzy 

Autorzy: Marciniak A, Lejman-Larysz K, Nawrocka-Rutkowska J, Brodowska A, Songin D. 

302-307

Title: Emotion dysregulation and psychopathology in epilepsy 

Authors: Bazarnik A. 

Tytuł: Zaburzenia regulacji emocji i psychopatologia w padaczce 

Autorzy: Bazarnik A.