SPIS TREŚCI , Tom XLV, Nr 265, LIPIEC/ CONTENTS , Vol. XLV, No. 265, JULY

Dostęp do całego wydania miesięcznika
Full access to journal text
Dostęp po adresie IP/
IP based access

Dostęp użytkownik/hasło
User/Password based access


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp / access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
005-010

Title: The importance of diet in the prevention of adverse reactions to vitamin K-dependent anticoagulants 

Authors: Kluch M, Górska-Ciebiada M, Łokieć K. 

Tytuł: Znaczenie diety w prewencji działań niepożądanych terapii antykoagulantami zależnymi od witaminy K 

Autorzy: Kluch M, Górska-Ciebiada M, Łokieć K. 

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
011-016

Title: Evaluation of renal function in the course of hypertension in the elderly 

Authors: Rynkowska-Kidawa M, Kidawa M, Kapusta J, Irzmański R, Kowalski J. 

Tytuł: Ocena funkcji nerek w przebiegu nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku 

Autorzy: Rynkowska-Kidawa M, Kidawa M, Kapusta J, Irzmański R, Kowalski J. 

017-023

Title: Assessment of the intima and media of carotid arteries in the course of hypertension in the elderly 

Authors: Rynkowska-Kidawa M, Kidawa M, Kapusta J, Irzmański R, Matysiak R, Kowalski J. 

Tytuł: Ocena kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych w przebiegu nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku 

Autorzy: Rynkowska-Kidawa M, Kidawa M, Kapusta J, Irzmański R, Matysiak R, Kowalski J. 

024-027

Title: Serum kisspeptin levels in patients with anorexia nervosa 

Authors: Podfigurna A, Czyżyk A, Męczekalski B. 

Tytuł: Stężenia kisspeptyny w surowicy u chorych z rozpoznanym jadłowstrętem psychicznym 

Autorzy: Podfigurna A, Czyżyk A, Męczekalski B. 

028-032

Title: Evaluation and determinants of pain in patients hospitalized for cancer 

Authors: Smoleń E, Hombek K, Słysz M, Jarema M, Kalita K. 

Tytuł: Ocena i uwarunkowania bólu u hospitalizowanych z powodu choroby nowotworowej 

Autorzy: Smoleń E, Hombek K, Słysz M, Jarema M, Kalita K. 

033-037

Title: Influence of body mass loss and insufficient nutrition on the quantity and type of complications occurring 3, 6 and 12 months after hospitalization

Authors: Ostrowska J, Szostak-Węgierek D, Jeznach-Steinhagen A. 

Tytuł: Wpływ utraty masy ciała i niedostatecznego żywienia na liczbę i rodzaj powikłań występujących po 3, 6 i 12 miesiącach od czasu hospitalizacji 

Autorzy: Ostrowska J, Szostak-Węgierek D, Jeznach-Steinhagen A. 

038-040

Title: Analysis of the most common reasons for patient visits to the primary care physician during a 6-month follow-up  

Authors: Pietrzak M, Pasek J, Cieślar G, Senejko M, Szajkowski S, Sieroń A.

Tytuł: Analiza najczęstszych przyczyn wizyt chorych u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej podczas 6-miesięcznej obserwacji 

Autorzy: Pietrzak M, Pasek J, Cieślar G, Senejko M, Szajkowski S, Sieroń A.

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
041-045

Title: Takotsubo cardiomyopathy triggered by profound hypoglycemia in a 39-year-old female with anorexia nervosa: strain monitoring of left ventricle function recovery 

Authors: Elikowski W, Małek-Elikowska M, Marcinkowski P, Komendzińska-Ognik D, Rzymski S. 

Tytuł: Kardiomiopatia takotsubo sprowokowana głęboką hipoglikemią u 39-letniej chorej z jadłowstrętem psychicznym – analiza odkształcania podłużnego w monitorowaniu normalizacji funkcji lewej komory  

Autorzy: Elikowski W, Małek-Elikowska M, Marcinkowski P, Komendzińska-Ognik D, Rzymski S. 

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
046-048

Title: Safety of e-cigarettes 

Author: Płusa T. 

Tytuł: Bezpieczeństwo e-papierosów  

Autor: Płusa T.