SPIS TREŚCI , Tom XLV, Nr 266, SIERPIEŃ/ CONTENTS , Vol. XLV, No. 266, AUGUST

Dostęp do całego wydania miesięcznika
Full access to journal text
Dostęp po adresie IP/
IP based access

Dostęp użytkownik/hasło
User/Password based access


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp / access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
053-056

Title: Cistus – queen of teas 

Authors: Zdrojewicz Z, Winiarski J Michalik T, Śmieszniak B Popowicz E Szyca M. 

Tytuł: Czystek – królowa herbat 

Autorzy: Zdrojewicz Z, Winiarski J Michalik T, Śmieszniak B Popowicz E Szyca M. 

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
057-062

Title: Comparative assessment of limb function and conduction parameters in peripheral nerves in the course of two forms of amyotrophic lateral sclerosis

Authors: Hübner I, Hübner J, Kroczka S. 

Tytuł: Ocena porównawcza sprawności kończyn oraz parametrów przewodzenia w nerwach obwodowych w przebiegu dwóch postaci stwardnienia zanikowego bocznego 

Autorzy: Hübner I, Hübner J, Kroczka S. 

063-066

Title: Non-psychotic mental disorders in professional soldiers hospitalized in the Department of Psychiatry of the 10th Military Clinical Hospital in Bydgoszcz 

Author: Flinik-Jankowska M. 

Tytuł: Zaburzenia psychiczne, niepsychotyczne u żołnierzy zawodowych hospitalizowanych w Klinice Psychiatrii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy 

Autor: Flinik-Jankowska M. 

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
067-070

Title: Takotsubo cardiomyopathy triggered by influenza B 

Authors: Elikowski W, Małek-Elikowska M, Lisiecka M, Trypuć Z, Mozer- Lisewska I. 

Tytuł: Kardiomiopatia takotsubo sprowokowana przez grypę B

Autorzy: Elikowski W, Małek-Elikowska M, Lisiecka M, Trypuć Z, Mozer- Lisewska I. 

071-074

Title: An amateur marathon runner after sudden cardiac arrest. Whether and when can he return to sport competition? 

Authors: Prech M, Bartela E, Szymak-Pawełczyk B. 

Tytuł: Maratończyk amator po zatrzymaniu krążenia. Czy i kiedy może ponownie wziąć udział w zawodach sportowych? 

Autorzy: Prech M, Bartela E, Szymak-Pawełczyk B. 

075-076

Title: Patient with glossopharyngeal schwannoma of cerebellopontine angle 

Authors: Tradecki M, Kobylańska M. Ziemo-Vita 

Tytuł: Pacjent z nerwiakiem nerwu IX kąta mostowo-móżdżkowego 

Autorzy: Tradecki M, Kobylańska M. Ziemo-Vita  

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
077-080

Title: Sepsis – still valid economic and epidemiological problem 

Authors: Kade G, Spaleniak S, Antosiewicz S. 

Tytuł: Sepsa – wciąż aktualny problem epidemiologiczny i ekonomiczny 

Autorzy: Kade G, Spaleniak S, Antosiewicz S.  

081-088

Title: Rational hypoglycemic therapy – nephro-diabetologic view 

Authors: Kosmalski M, Kurnatowska I. 

Tytuł: Racjonalna terapia hipoglikemizująca – spojrzenie nefro-diabetologiczne 

Autorzy: Kosmalski M, Kurnatowska I. 

089-093

Title: The importance of the kynurenine pathway in depressive disorders 

Authors: Jasionowska J, Filip M, Talarowska M, Gałecki P.  

Tytuł: Znaczenie szlaku kynureninowego w zaburzeniach depresyjnych 

Autorzy: Jasionowska J, Filip M, Talarowska M, Gałecki P.