SPIS TREŚCI , Tom XLV, Nr 267, WRZESIEŃ/ CONTENTS , Vol. XLV, No. 267, SEPTEMBER

Dostęp do całego wydania miesięcznika
Full access to journal text
Dostęp po adresie IP/
IP based access

Dostęp użytkownik/hasło
User/Password based access


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp / access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
099-101

Title: The role of high cut off membranes in renal replacement therapy of acute kidney injury in the course of sepsis – the current state of knowledge 

Authors: Kade G, Spaleniak S. 

Tytuł: Rola błon o wysokim punkcie odcięcia w leczeniu nerkozastępczym ostrego uszkodzenia nerek w przebiegu sepsy – aktualny stan wiedzy 

Autorzy: Kade G, Spaleniak S. 

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
102-106

Title: Selected indicators of inflammation in patients hospitalized with various degrees of obesity and metabolic syndrome 

Authors: Nadulska A, Opielak G, Szwajgier D, Bogucki J. 

Tytuł: Wybrane wskaźniki stanu zapalnego u chorych hospitalizowanych z różnym stopniem otyłości i zespołem metabolicznym 

Autorzy: Nadulska A, Opielak G, Szwajgier D, Bogucki J. 

107-113

Title: Anxiety and depressive symptoms in epilepsy in the context of defense mechanisms and electrodermal activity 

Authors: Bazarnik A, Wilk A, Bosak M, Kasprzyk K, Klimkowicz-Mrowiec A. 

Tytuł: Objawy lęku i depresji w padaczce w kontekście mechanizmów obronnych i aktywności elektrodermalnej 

Autorzy: Bazarnik A, Wilk A, Bosak M, Kasprzyk K, Klimkowicz-Mrowiec A. 

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
114-118

Title: Pulmonary embolism in a girl with nephrotic syndrome and factor V Leiden – case repor

Authors: Skrzypczyk P, Mizerska-Wasiak M, Ofiara A, Szyszka M, Kułagowska J, Biejat A, Brzewski M, Kucińska B, Werner B, Pańczyk-Tomaszewska M.

Tytuł: Zatorowość płucna u dziewczynki z zespołem nerczycowym i czynnikiem V Leiden – opis przypadku 

Autorzy: Skrzypczyk P, Mizerska-Wasiak M, Ofiara A, Szyszka M, Kułagowska J, Biejat A, Brzewski M, Kucińska B, Werner B, Pańczyk-Tomaszewska M.

119-121

Title: Atypical hemolytic uremic syndrome: a new drug program and first Polish adult patient treated with eculizumab 

Authors: Ruszkowski J, Heleniak Z, Dębska-Ślizień A. 

Tytuł: Atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy: nowy program lekowy i pierwszy dorosły chory leczony ekulizumabem w Polsce 

Autorzy: Ruszkowski J, Heleniak Z, Dębska-Ślizień A. 

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
122-125

Title: The role of electrical bioimpedance in the evaluation of the hydration status of patients with liver cirrhosis 

Authors: Piasecki R, Michalak A, Cichoż-Lach H. 

Tytuł: Rola bioimpedancji elektrycznej w ocenie stanu nawodnienia chorych na marskość wątroby 

Autorzy: Piasecki R, Michalak A, Cichoż-Lach H. 

126-130

Title: Stimulation of spermatogenesis in men with hypogonadotropic hypogonadism 

Author: Rabijewski M. 

Tytuł: Stymulacja spermatogenezy u mężczyzn z hipogonadyzmem hipogonadotropowym 

Autor: Rabijewski M. 

131-133

Title: The emotional intelligence in major depressive disorders 

Authors: Żuchowicz P, Skiba A, Gałecki P, Talarowska M. 

Tytuł: Inteligencja emocjonalna w zaburzeniach depresyjnych nawracających 

Autorzy: Żuchowicz P, Skiba A, Gałecki P, Talarowska M. 

134-136

Title: The importance of the ketamine in depressive disorders 

Authors: Filip M, Jasionowska J, Gałecki P. 

Tytuł: Znaczenie ketaminy w leczeniu zaburzeń depresyjnych 

Autorzy: Filip M, Jasionowska J, Gałecki P.