SPIS TREŚCI , Tom XLV, Nr 268, PAŹDZIERNIK/ CONTENTS , Vol. XLV, No. 268, OCTOBER

Dostęp do całego wydania miesięcznika
Full access to journal text
Dostęp po adresie IP/
IP based access

Dostęp użytkownik/hasło
User/Password based access


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp / access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
141-149

Title: Erythropoietin and blood loss in selected orthopedic procedures 

Authors: Sołkiewicz K, Pawlik-Sobecka L, Płaczkowska S, Piwowar A. 

Tytuł: Erytropoetyna a utrata krwi w wybranych zabiegach ortopedycznych 

Autorzy: Sołkiewicz K, Pawlik-Sobecka L, Płaczkowska S, Piwowar A. 

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
150-153

Title: Assessment of serum selenium concentration in patients with autoimmune thyroiditis in Poznan district 

Authors: Szeliga A, Czyżyk A, Niedzielski P, Mleczek M, Maciejewski A, Dorszewska J, Łącka K. 

Tytuł: Ocena stężenia selenu w surowicy u chorych na autoimmunologiczne zapalenie tarczycy w rejonie Poznania 

Autorzy: Szeliga A, Czyżyk A, Niedzielski P, Mleczek M, Maciejewski A, Dorszewska J, Łącka K. 

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
154-157

Title: Takotsubo syndrome triggered by emotional and physical stress due to coincidental immobilization resembling the experimental model of the disease – a case report 

Authors: Elikowski W, Małek-Elikowska M, Fertała N, Zawodna M, Baszko A, Trypuć Z. 

Tytuł: Zespół takotsubo sprowokowany przez stres emocjonalny i fizyczny związany z przypadkowym unieruchomieniem przypominającym eksperymentalny model choroby – opis przypadku

Autorzy: Elikowski W, Małek-Elikowska M, Fertała N, Zawodna M, Baszko A, Trypuć Z. 

158-160

Title: Heparin-induced hyperkalaemia – a case report 

Authors: Knysak M, Smyk Ł, Stompór T.

Tytuł: Hiperkaliemia zależna od heparyny – opis przypadku 

Autorzy: Knysak M, Smyk Ł, Stompór T.

161-163

Title: Erythropoietin and blood loss in selected orthopedic procedures 

Authors: Drucis K, Brzeziński M, Gniadek K. 

Tytuł: Synchroniczne występowanie nowotworu podścieliska przewodu pokarmowego w żołądku oraz raka przewodowego inwazyjnego obu gruczołów piersiowych 

Autorzy: Drucis K, Brzeziński M, Gniadek K. 

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
164-167

Title: Pseudoexfoliation syndrom 

Authors: Piejko P, Ścisłowicz A, Nowak M, Renke P, Chaniecki P. 

Tytuł: Zespół pseudoeksfoliacji (PEX) 

Autorzy: Piejko P, Ścisłowicz A, Nowak M, Renke P, Chaniecki P. 

168-172

Title: Hyponatremia in the light of the most recent guidelines – diagnostics and differential diagnosis 

Authors: Wiśniewski OW, Łącka K.

Tytuł: Hiponatremia w świetle najnowszych wytycznych – diagnostyka i różnicowanie 

Autorzy: Wiśniewski OW, Łącka K.