SPIS TREŚCI , Tom XLV, Nr 269, LISTOPAD/ CONTENTS , Vol. XLV, No. 269, NOVEMBER

Dostęp do całego wydania miesięcznika
Full access to journal text
Dostęp po adresie IP/
IP based access

Dostęp użytkownik/hasło
User/Password based access


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp / access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
179-184

Title: Surgical treatment of obesity from the nutritional point – opportunities and dangers 

Authors: Komorniak N, Stachowska E. 

Tytuł: Chirurgiczne leczenie otyłości z punktu żywieniowca – szanse i zagrożenia 

Autorzy: Komorniak N, Stachowska E. 

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
185-188

Title: The level of experienced stress and personality traits in health professionals – the Polish study 

Authors: Łukasik M, Talarowska M, Szynkiewicz P, Dominiak I, Gromniak- Haniecka E, Rawska J, Staroń E, Gałecki P.

Tytuł: Poziom odczuwanego stresu a cechy osobowości u pracowników służby zdrowia – badania polskie 

Autorzy: Łukasik M, Talarowska M, Szynkiewicz P, Dominiak I, Gromniak- Haniecka E, Rawska J, Staroń E, Gałecki P. 

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
189-191

Title: Leiomyosarcoma of the adrenal gland – two cases report 

Authors: Samsel R, Cichocki A, Roszkowska-Purska K, Falkowski S. 

Tytuł: Mięśniakomięsak gładkokomórkowy nadnercza – opis dwóch przypadków 

Autorzy: Samsel R, Cichocki A, Roszkowska-Purska K, Falkowski S. 

192-194

Title: New possibilities for the newborn’s protection against vertical HBV trasmission – a case report 

Authors: Karwowska K, Wernik J, Abdulgater A. 

Tytuł: Nowe możliwości ochrony noworodka przed wertykalnym zakażeniem HBV – opis przypadku 

Autorzy: Karwowska K, Wernik J, Abdulgater A. 

195-197

Title: Visual disorder after visual contact with a geodetic laser 

Authors: Nowak M, Ścisłowicz A, Renke P, Chaniecki P, Baćko M, Rucka A. 

Tytuł: Zaburzenie widzenia po kontakcie wzrokowym z laserem geodezyjnym 

Autorzy: Nowak M, Ścisłowicz A, Renke P, Chaniecki P, Baćko M, Rucka A. 

198-200

Title: Infective endocarditis in a patient with vision disorders 

Authors: Ścisłowicz A, Piejko P, Nowak M, Renke P, Chaniecki P, Rucka A. 

Tytuł: Infekcyjne zapalenie wsierdzia u chorej z zaburzeniami widzenia 

Autorzy: Ścisłowicz A, Piejko P, Nowak M, Renke P, Chaniecki P, Rucka A. 

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
201-204

Title: Perineural cysts 

Authors: Kozłowski P, Kalinowski P, Jankiewicz M, Kozłowska M, Bilski M, Budny A, Słabczyński P, Łukowski M, Szczypiór G, Burdan F. 

Tytuł: Torbiele okołokorzeniowe 

Autorzy: Kozłowski P, Kalinowski P, Jankiewicz M, Kozłowska M, Bilski M, Budny A, Słabczyński P, Łukowski M, Szczypiór G, Burdan F. 

205-208

Title: Physicians’ contribution in the creation and development of bioethics in Poland 

Author: Paprocka-Lipińska A. 

Tytuł: Wkład lekarzy w powstanie i rozwój bioetyki w Polsce 

Autor: Paprocka-Lipińska A.