SPIS TREŚCI , Tom XLV, Nr 270, GRUDZIEŃ/ CONTENTS , Vol. XLV, No. 270, DECEMBER

Dostęp do całego wydania miesięcznika
Full access to journal text
Dostęp po adresie IP/
IP based access

Dostęp użytkownik/hasło
User/Password based access


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp / access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
213-219

Title: New antibiotics in infection treatment

Author: Płusa T. 

Tytuł: Nowe antybiotyki w leczeniu zakażeń 

Autor: Płusa T. 

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
220-225

Title: Clinical factors affecting long term survival in patients with systolic heart failure and cardiac resynchronization therapy in advanced age 

Authors: PKowalik I, Ciszewski J, Dąbrowski R, Maciąg A, Syska P, Gepner K, Jankowska A, Pytkowski M, Szwed H, Sterliński M. 

Tytuł: Czynniki kliniczne wpływające na długoterminowe przeżycie chorych ze skurczową niewydolnością serca leczonych terapią resynchronizującą w zaawansowanym wieku 

Autorzy: Kowalik I, Ciszewski J, Dąbrowski R, Maciąg A, Syska P, Gepner K, Jankowska A, Pytkowski M, Szwed H, Sterliński M. 

226-231

Title: Evaluation of the incidence of stroke in the course of hypertension in elderly patients 

Authors: Kapusta J, Kidawa M, Rynkowska-Kidawa M, Irzmański R, Kowalski J. 

Tytuł: Ocena częstości występowania udaru mózgu w przebiegu nadciśnienia tętniczego u chorych w podeszłym wieku 

Autorzy: Kapusta J, Kidawa M, Rynkowska-Kidawa M, Irzmański R, Kowalski J. 

232-236

Title: Evaluation of selected results of laboratory blood tests in the course of hypertension in elderly patients

Authors: Kapusta J, Kidawa M, Rynkowska-Kidawa M, Irzmański R, Kowalski J. 

Tytuł: Ocena wybranych wyników badań laboratoryjnych krwi w przebiegu nadciśnienia tętniczego u chorych w podeszłym wieku 

Autorzy: Kapusta J, Kidawa M, Rynkowska-Kidawa M, Irzmański R, Kowalski J. 

237-241

Title: The number of intraepithelial lymphocytes in digestive tract in patients with IgG-dependent intolerance of cereal products 

Authors: Mędrek-Socha M, Błońska A, Konrad P, Pawłowicz M, Chojnacki J, Zieliński K, Chojnacki C. 

Tytuł: Liczba limfocytów śródnabłonkowych w przewodzie pokarmowym u osób z IgG-zależną nietolerancją pokarmową

Autorzy: Mędrek-Socha M, Błońska A, Konrad P, Pawłowicz M, Chojnacki J, Zieliński K, Chojnacki C. 

242-247

Title: The influence of exercises on rehabilitation and reconditioning tables on carbohydrate management in type 2 diabetic patients 

Authors: Zdrodowska B, Leszczyńska K, Leszczyński R. 

Tytuł: Wpływ ćwiczeń na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych na gospodarkę węglowodanową u chorych na cukrzycę typu II 

Autorzy: Zdrodowska B, Leszczyńska K, Leszczyński R. 

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
248-250

Title: ST-segment elevation myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries in a patient with severe diabetic acidosis 

Authors: Mazur R, Buksińska-Lisik M, Mamcarz A. 

Tytuł: Zawał serca z uniesieniem odcinka ST bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych u chorej z ciężką kwasicą w przebiegu cukrzycy 

Autorzy: Mazur R, Buksińska-Lisik M, Mamcarz A. 

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
251-255

Title: Infectious complications in a course of multiple myeloma 

Authors: Pruchniewski Ł, Kwiatek M, Gil L. 

Tytuł: Powikłania infekcyjne w przebiegu szpiczaka plazmocytowego

Autorzy: Pruchniewski Ł, Kwiatek M, Gil L.