UWAGA: Wydaniwctwo Medpress zakańczyło swoją działalność z końcem roku 2022

Nowym wydawcą Polskiego Merkuriusza Lekarskiego jest Wydawnictwo Aluna

ATTENTION:  The Medpress publishing house ended its activities at the end of 2022

New published of Polish Medical Journal is Aluna Publishing House

 

Z żalem i smutkiem informujemy że odszedł nasz redaktor naczelny  prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa – naukowiec, wspaniały człowiek, ojciec i mąż.

 

With regret and sadness that we inform you that our editor-in-chief Tadeusz Płusa MD, PhD, DSc – scientist, wonderful man, father and husband, has passed away.

 

DANE KONTAKTOWE / ADRESS DETAILS

JULIANÓW, UL. KOMBATANTÓW 59

05-509 PIASECZNO

NIP 951-002-98-69

 

Dyżur redakcyjny:

wtorek w godz. 11.00 – 15.00

Editorial duty hours:

Tuesday 11.00am. – 3.00pm.

 

tel./fax (+48) 0 22 711 40 21

e-mail: medpress@medpress.com.pl

 

KONTO / BANK DETAILS

BPKO S.A. VIII O. W-wa

IBAN: PLPKOPPLPW84124011251111000003448661
SWIFT code:PKOPPLPW

 

 

wydawnictwo medyczne - zjazdy - kolportaż - publishing house - congresses - hawking