UWAGA: Od roku 2022 International Review of Medical Practice będzie wydawany przez nowego wydawcę Uczelnie Łazarskiego.

Zapytania dotyczące prenumeraty i nowych wydań w roku 2022 proszę kierować na maila: international.review@lazarski.pl

NOTE: From 2022, the International Review of Medical Practice will be published by the new publisher Łazarski University.

For inquiries regarding subscription and new releases in 2022, please send an e-mail to: international.review@lazarski.pl

DANE KONTAKTOWE / ADRESS DETAILS

JULIANÓW, UL. KOMBATANTÓW 59

05-509 PIASECZNO

NIP 951-002-98-69

 

Dyżur redakcyjny:

wtorek w godz. 11.00 – 15.00

Editorial duty hours:

Tuesday 11.00am. – 3.00pm.

 

tel./fax (+48) 0 22 711 40 21

e-mail: medpress@medpress.com.pl

 

KONTO / BANK DETAILS

BPKO S.A. VIII O. W-wa

IBAN: PLPKOPPLPW84124011251111000003448661
SWIFT code:PKOPPLPW

 

Zamów prenumeratę w druku lub online! Order your subscription in pirnt or online!

wydawnictwo medyczne - zjazdy - kolportaż - publishing house - congresses - hawking