MENU
 

©  2001- 2014 MEDPRESS, wszelkie prawa zastrzeżone

POLSKI  
MERKURIUSZ LEKARSKI
 

ORGAN 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO

 

 INTERNATIONAL REVIEW   OF 

ALLERGOLOGY & 

CLINICAL IMMUNOLOGY

 IN FAMILY MEDICINE

Official organ of 
the polish society of family medicine

 LEKARZ WOJSKOWY

PISMO NAUKOWE  
Wojskowego Instytutu Medycznego

Oficjalny Organ 
Sekcji Lekarzy Wojskowych 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 

 

spistreści

MIESIĘCZNIK

roczna prenumerata 2019 (12 numerów)
print 465 PLN
| on-line 475 PLN
jeden egz. 38,75 brutto
(z zagranicy: print, on-line 147 EUR)

pełna oferta prenumeraty dostępna mailowo - medpress@medpress.com.pl
 
QUARTERLY

annual subscription 2019:
print, on-line 130 EUR
jeden egz. / single issue 36,00 PLN
(in Poland: print 144 PLN | on-line 172 PLN)

please contact
medpress@medpress.com.pl for details

 
KWARTALNIK

red. naczelny: 
prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa

redaktorzy:
mgr Katarzyna Kocoń
Monika Kowalczyk
sekretariat: Wanda Kowalczyk 

editor-in-chief: 
Tadeusz PŁUSA, M.D., Ph.D.secretariat:
 
Wanda Kowalczyk
OBECNY WYDAWCA :
Wojskowy Instytut Medyczny 

 

 REDAKCJA 
POLSKIEGO MERKURIUSZA LEKARSKIEGO

ul. Kombatantów 59
05-509 Julianów


tel./fax: (+48) 22 711 40 21

dyżur redakcyjny: 
wtorek 
w godz. 11.00 - 15.00

e-mail

address:
 
REDAKCJA 
INTERNATIONAL REVIEW 

OF ALLERGOLOGY & 

CLINICAL IMMUNOLOGY

 ul. Kombatantów 59
05-509 Julianów, 
Poland

 tel./fax: (+48) 22 711 40 21
Editorial duty hours:
Tuesday
 
11.00am. - 3.00pm.

adres redakcji:  
Wojskowy Instytut Medyczny

 ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa