MENU
 

©  2001- 2019 MEDPRESS, wszelkie prawa zastrzeżone

POLSKI  
MERKURIUSZ LEKARSKI
 

ORGAN 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO

 

 INTERNATIONAL REVIEW  OF 

MEDICAL PRACTICE

Official organ of 
the polish society of family medicine

 LEKARZ WOJSKOWY

PISMO NAUKOWE  
Wojskowego Instytutu Medycznego

Oficjalny Organ 
Sekcji Lekarzy Wojskowych 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 

 

spistreści

DWUMIESIĘCZNIK

roczna prenumerata 2020 (6 numerów)
print 570 PLN
| on-line 594 PLN
jeden egz. 95,00 brutto
(z zagranicy: print, on-line 160 EUR)

pełna oferta prenumeraty dostępna mailowo - medpress@medpress.com.pl
 
QUARTERLY

annual subscription 2020:
print, on-line 148 EUR
jeden egz. / single issue 46,00 PLN
(in Poland: print 184 PLN | on-line 194 PLN)

please contact
medpress@medpress.com.pl for details

 
KWARTALNIK

red. naczelny: 
prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa

redaktorzy tematyczni:
prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
prof. dr hab. med. Marek Kabat
prof. dr hab. med. Cezary Szczylik
prof. dr hab. med. Adam Torbicki

redaktor językowy:
mgr inż. Sławomir Sękalski

redaktor statystyczny:
prof. dr hab. med. Tomasz Targowski

sekretariat: Wanda Kowalczyk 

editor-in-chief: 
Tadeusz PŁUSA, M.D., Ph.D.secretariat:
 
Wanda Kowalczyk
OBECNY WYDAWCA :
Wojskowy Instytut Medyczny 

 

 REDAKCJA 
POLSKIEGO MERKURIUSZA LEKARSKIEGO

ul. Kombatantów 59
05-509 Julianów


tel./fax: (+48) 22 711 40 21

dyżur redakcyjny: 
wtorek 
w godz. 11.00 - 15.00

e-mail

address:
 
REDAKCJA 
INTERNATIONAL REVIEW OF

MEDICAL PRACTICE

 ul. Kombatantów 59
05-509 Julianów, 
Poland

 tel./fax: (+48) 22 711 40 21
Editorial duty hours:
Tuesday
 
11.00am. - 3.00pm.

adres redakcji:  
Wojskowy Instytut Medyczny

 ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa