MENU
 

©  2001- 2014 MEDPRESS, wszelkie prawa zastrzeżone

POLSKI  
MERKURIUSZ LEKARSKI
 

ORGAN 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO

 

 INTERNATIONAL REVIEW   OF 

ALLERGOLOGY & 

CLINICAL IMMUNOLOGY

 IN FAMILY MEDICINE

Official organ of 
the polish society of family medicine

 LEKARZ WOJSKOWY

PISMO NAUKOWE  
Wojskowego Instytutu Medycznego

Oficjalny Organ 
Sekcji Lekarzy Wojskowych 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 

 

spistreści

MIESIĘCZNIK

roczna prenumerata 2017 (12 nunerów)
print 442 PLN
| on-line 460 PLN
(z zagranicy: print, on-line 140 EUR)

pełna oferta prenumeraty dostępna mailowo - medpress@medpress.com.pl
 
QUARTERLY

annual subscription 2017:
print, on-line 125 EUR

(in Poland: print 128 PLN | on-line 165 PLN)

please contact
medpress@medpress.com.pl for details

 
KWARTALNIK

red. naczelny: 
prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa

redaktorzy tematyczni:
prof. dr hab. med. Waleria HRYNIEWICZ
prof. dr hab. med. Marek KABAT
prof. dr hab. med. Cezary SZCZYLIK
prof. dr hab. med. Adam TORBICKI

redaktor językowy:
mgr inż. Sławomir Sękalski 

redaktor statystyczny:
prof. dr hab. med. Tomasz Targowski 

sekretariat: Wanda Kowalczyk 

editor-in-chief: 
Tadeusz PŁUSA, M.D., Ph.D.secretariat:
 
Wanda Kowalczyk
OBECNY WYDAWCA :
Wojskowy Instytut Medyczny 

 

 REDAKCJA 
POLSKIEGO MERKURIUSZA LEKARSKIEGO

ul. Bagno 7 m. 69
00-112 Warszawa


tel./fax: (+48) 22 624 25 20

dyżur redakcyjny: 
wtorek i czwartek 
w godz. 11.00 - 15.00

e-mail

address:
 
REDAKCJA 
INTERNATIONAL REVIEW 

OF ALLERGOLOGY & 

CLINICAL IMMUNOLOGY

 ul. Bagno 7 m. 69
00-112 Warszawa  
Poland

 tel./fax: (+48) 22 624 25 20
Editorial duty hours:
Tuesday and Thursday
 
11.00am. - 3.00pm.

adres redakcji:  
Wojskowy Instytut Medyczny

 ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa